Редактиране на оферти

Прочетено 16 пъти Добавено на 27 Април 2020

Редактирането на оферти е бързо и лесно. За да редактирате оферта първо трябва да влезете в своя профил, след това да отидете в Моят Профил и след това да посочите Моите оферти от менюто. Пред вас ще се покаже списък с всички добавени от вас оферти. От него трябва да изберете офертата, която искате да редактирате и да натиснете бутона Редактирай.

Към момента може да промените следната информация за дадена оферта:

1. Заглавие
2. Описание
3. Снимки

Когато сте променили желаната от вас информация, просто натискате Запази, когато редактирате заглавието или описанието на офертата или Качи, ако добавяте нови снимки към офертата си.

Също така имате възможност да слагате на пауза или въобще да прекратите офертата си.

Когато дадена оферта е сложа на пауза, нови запитвания не могат да бъдат изпращани. Това е особено удобно, когато временно сте намерили изпълнител или клиент и не искате да получавате нови запитвания. Активирането на офертата отново, за да получавате нови запитвания, става като натиснете бутона Активирай.

Когато прекратите дадена оферта, тя не се изтрива от Тарли. Нейният статус се променя на прекратена и повече нови запитвания за нея не могат да бъдат получавани. Ако в бъдеще искате да получавате нови запитвания за нея, тя трябва да бъде добавена на ново.