Изтекла оферта
Знаеш ли, че ...? Ако не можеш да намериш услугата която търсиш може да публикуваш своя оферта и да изкачаш да се свържат с теб. Добави оферта
Предлагам

Узаконяване проектиране сгради търпимост ПУП проектиране РС акт16

Добавена преди 3 месеца 5 преглеждания

Архконсулт 3 ООД Румен Борисов Чифликчиев проектант вещо лице в съда бивш служител на Община Варна работи с проектантски колектив с всички специалности и Надзорник- Адвокат- Нотариус
Медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под № 20101227001
тел 0878 870 843 0889 870 949 052 63 60 26

-Узаконяване сгради -търпимост
-Вписване в Нотариален акт на всичко което сте построили
-Услуги по Кадастъра -вадене скици нанасяне коригиране и тн
-Промяна предназначението на сгради и части от тях
-Преустройства на сгради надстройки пристройки
-Проекти по временните членове на ЗУТ-надзид пристройка 40кв м пристройка на два етажа по 30 кв м и др
-Подробен устройствен план-ПУП- изработване исъгласуване до влизане в сила
-Архитектурен проект и всички необходими проекти-Инвестиционен проект- за получаване на Разрешение за строеж
-Архитектурен проект в комплект с всички необходими проекти-Инвестиционен проект- за сгради ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА за получаване на Разрешение за строеж
-съгасуване на Инвестиционния проект на сгради ПАМЕТТНИЦИ НА КУЛТУРАТА до получаване на Разрешение за строеж и изработване на протоколи по време на строителството за получаване на акт 16
-съгласуване на проектите по всички инстанции
-Протоколи по време на строителството за получаване на акт16
-Технически паспорти на сгради и съоражения
-Издирване на всички документи за технически паспорт
-съгласуване регистриране на технически паспорт
-Експертизи по всякъкви въпроси за сградата и поземления имот
- Оценки площобразуване
-Консултации
-Консултации преди закупуване на имот
-Консултации преди да се води дело в съда за имот
-Експертизи преди водене на дело в съда за имот
-Проекти за доброволна делба
-Проекти за съдебна делба
-Медиация по спорове в строителството и проектирането

Мнения от други потребители
Все още няма добавени мнения за тази оферта.